Nastavení rozšířených konverze Google Ads pomocí GTM

29.4.2022

S příchodem nových cookies začala spousta z nás řešit množství konverzí k zachování či vylepšení předchozího stavu.

Dle Google by rozšířené konverze měly pomoci zpřesnit měření pomocí dat o zákazníkovi. Více informací zde.

V tomto článku se věnuji především nastavení rozšířených konverzí pro Shoptet.

Důležité je zmínit, že by na eshopu měl být nasazený souhlas se sbíráním dat pro reklamní účely.

Video návod najdete zde.

 

1. Informace o zákazníkovi na děkovací stránce

Nejjednodušší možnost

Pokud informace o zákazníkovi máte v Data Layeru na děkovací stránce, stačí si vytvořit proměnou a doplnit Google Ads Conversion Tag.

Následně povolit “ Zahrnout uživateli poskytnutá data z vašeho webu“ v Google Ads conversion tagu a vytvořit novou proměnou s emailem zákazníka.

2. Informace o zákazníkovi není na děkovací stránce

Ideální  řešení by bylo, aby programátor doplnil informace do Data Layeru. Pokud ale tato možnost není, což je například u krabicových řešení, využijeme slavný Cimrmanův krok stranou pomocí 1st party cookie a e-mail získáme v předchozím objednávkovém kroku.

Uvedený postup je dělaný pro Shoptetu, proto lze uvedené proměnné jednoduše kopírovat.

Pro ty, kteří mají raději video:

Ideální  řešení by bylo, aby programátor doplnil informace do Data Layeru. Pokud ale tato možnost není, což je například u krabicových řešení, využijeme slavný Cimmrmanův krok stranou pomocí 1st party cookie a e-mail získáme v předchozím objednávkovém kroku.

Uvedený postup je dělaný pro Shoptetu, proto lze uvedené proměnné jednodušše kopírovat.

1. Pomocí scriptu vytvoříme proměnou s emailem zákazníka

Pokud nemáte web na Shoptetu, s vytvořením proměnné pomůže GTM Variable Bulider.

Email zákazníka - Rozšířené konverze

Script zde

2. Vytvoření dočasné cookie

Tato cookies se nikam neposílá a po zavření stránky nebo uplynutí stanovené doby se smaže.

Důležitá je tato část kódu:

createCookie(„email“,“{{E-mail}}“,0)

email – libovolný název cookie
E-mail – název vytvořené proměnné v předchozím kroku

 

vytvoření 1st party cookie

Script zde

3. Pravidlo pro vytvoření cookie

Vytvoření cookie má dvě podmínky:

  • kliknutí na tlačítko „Odeslat objednávku“ – Click ID = submit-order
  • email obsahuje @

4.  Proměnná s e-mailem z cookie

Na děkovací stránce bude třeba mít proměnnou s e-mailem z vytvořené cookie

5.  Zahrnout uživateli poskytnutá data do Google Ads konverze

  • Zakliknout danou možnost v nastavení GAds konverzí
  • Vytvořit novou proměnou s načteným emailem z předchozího kroku

A to je téměř vše.

V případě Shoptetu předpokládám, že jsou GAds kódy vložené přes administraci. Je třeba je smazat a tagy v GTM pro GAds konverzi a remarketing doplnit o potřebné proměnné, aby jste nepřišli o data.

GAds conversion tag

ID transakce: shoptet.order.orderNo

GAds remarketing tag

Vkládáme přímo (viz obrázek)

ecomm_pagetype: shoptet.pageType
ecomm_prodid: shoptet.product.id
ecomm_totalvalue: shoptet.product.priceWithVat